Košice Poliklinika Sever – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Tomášikova 8, 040 01Košice
Poliklinika Vidiek – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Smetanova 2, 040 01Košice
FNsP – Klinika rádioterapie a onkológie
Počet osôb: 3, Rastislavova 43, 040 01Košice
FNsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, SNP 1, 040 01Košice
Rožňava Nemocnica Sv. Barbory – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Betliarska, 048 74Rožňava
Spišská Nová Ves NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Jánského ul.1, 052 01Spišká N. Ves
Trebišov NsP – Onkologické odd.
Počet osôb: 2, , Trebišov

 

Košice

MUDr. Igor Andrašina
FNsP, Klinika rádioterapie a onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice, andrasina@nextra.sk

Prim.MUDr. Alexander Berč
FNsP, Klinika rádioterapie a onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice, berc@nextra.sk

MUDr. Veronika Langerová
Poliklinika Sever, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Tomášikova 8, 040 01 Košice

MUDr. Helena Šarosíová
Poliklinika Vidiek, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Smetanova 2, 040 01 Košice

MUDr. Marianna Šimunová
FNsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie SNP 1, 040 01 Košice

Doc.MUDr. Mária Wágnerová
FNsP, Klinika rádioterapie a onkológie Rastislavova 43, 040 01 Košice, wagnerova@nextra.sk

Spišská Nová Ves

MUDr. Zlatica Šimkovičová
Nemocnica Sv. Barbory, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Betliarska, 048 74 Rožňava

Rožňava

MUDr. Zlatica Šimkovičová
Nemocnica Sv. Barbory, Poliklinické odd. klinickej onkológie,  Betliarska, 048 74 Rožňava

Trebišov

MUDr. Michal Licko
NsP, Onkologické odd. , Trebišovtel: 056 / 6660889, licko@nextra.sk

MUDr. Alica Malá
NsP, Onkologické odd. , Trebišov, mala@nextra.sk