Banská Bystrica NsP Roosweltova – Onkologické odd. NsP FDR
Počet osôb: 1, Námestie Slobody 1, 974 01Banská Bystrica
Poliklinika – gyn. odd. – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Horná 60, 974 84Banská Bystrica
Brezno Polikl. NsP – Onkogyn. ambulancia
Počet osôb: 1, Banisko 1, Brezno
Lučenec NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec
Rimavská Sobota NsP – Odd. rádioterapie a onkológie
Počet osôb: 1, Šrobárova 1, 979 01Rimavská Sobota
Veľký Krtíš NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Nemocničná 1, 990 01, Veľký Krtíš
Zvolen NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, , 960 89Zvolen
Žiar nad Hronom NsP – Poliklinické odd. klinickej onkológie
Počet osôb: 1, Janského ul.478 , 965 01, Žiar nad Hronom

 

Banská Bystrica

MUDr. Katarína Klimová
Poliklinika – gyn. odd., Poliklinické odd. klinickej onkológie Horná 60, 974 84 Banská Bystrica

MUDr. Vladimír Malec
NsP Roosweltova, Onkologické odd. NsP FDR Námestie Slobody 1, 974 01 Banská Bystrica, onkobb@isternet.sk

Brezno

MUDr. Dagmar Krešáková
Polikl. NsP, Onkogyn. ambulancia Banisko 1, Brezno gregusb@nextra.sk

Lučenec

MUDr. Jaroslava Machanová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Námestie republiky 14, 984 39 Lučenec,  tel: 047 / 43 210 92, jarmach@post.sk

Rimavská Sobota

MUDr. Vincent Alakša
NsP, Odd. rádioterapie a onkológie Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobo, tatel: 047 / 56 123 31, alaksavi@bb.psg.sk

Veľký Krtíš

MUDr. Anna Bomborová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Nemocnièná 1, 990 01 Veľký Krtíš

Zvolen

MUDr. Katarína Lovašová
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie, 960 89 Zvolen, Žiar nad Hronom

MUDr. Monika Sláviková
NsP, Poliklinické odd. klinickej onkológie Janského ul.478, 965 01 Žiar nad Hronom, onkozh@nextra.sk