Odporúčania SOS onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19

 • Rutinné kontroly pacientov po liečbe a pacienti na dlhodobej hormonálnej liečbe:
  • Telefonicky sa preobjednať
  • Využívať e-recepty
  • Nevstupovať na onkologické oddelenia/ambulancie s príznakmi infekcie
 • Pacienti na aktívnej protinádorovej liečbe:
  • Chrániť seba aj okolie častou hygienou rúk
  • Dodržiavať zásady hygieny pri kašlaní, čistení nosa a pod.
  • Vyhýbať sa návštevám chorých ľudí

Všeobecné odporúčanie pre verejnosť z MZSR/štandardné postupy

ASCO a NCCN (USA) odporúčania pre onkologických pacientov (a lekárov) počas pandémie COVID-19

ESMO a ESTRO odporúčania

(napr. pre kolorektálny karcinóm)

Francúzske odporúčania pre onkológov (Lancet Oncol 2020)

Britské odporúčania pre onkológov (NICE guidelines)

Nemecké odporúčania