Odborné podujatie k multidisciplinárnej spolupráci pri manažmente pacientov s nádormi hlavy a krku

Slovenská kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku, o. z. a spoločnosť MERCK Vás pozývajú na Odborné podujatie
k multidisciplinárnej spolupráci pri manažmente pacientov s nádormi hlavy a krku

Definitívy program (hn Stiavnica program final-2019.)