Prezident
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Podpredseda
MUDr. Branislav Bystrický, PhD Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín branislav.bystricky@fntn.sk
Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra berzinec@snzobor.sk
Pokladník
MUDr. Mária Rečková, PhD POKO Poprad s.r.o. a Národný Onkologický Inštitút, BA Klenova 1, 833 10 Bratislava maria.reckova@noisk.sk
Dozorná rada
MUDr. Milada Mikulová
predseda DR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava milada.mikulova@ousa.sk
MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota richard.hruby@svetzdravia.com
MUDr. Vanda Ušáková, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava vusakova@ousa.sk
Člen výboru
Prof. MUDr. Michal Mego, PhD. Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava Michal.Mego@nou.sk
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava jozef.sufliarsky@nou.sk
MUDr. Tomáš Šálek Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava tomas.salek@nou.sk
MUDr. Radovan Barilla, PhD. NsP Š. Kukuru Špitálska 2, 071 01 Michalovce radovan.barilla@svetzdravia.com
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice  andrasin@central.medic.upjs.sk
MUDr. Juraj Beniak POKO Poprad s.r.o. Mnoheľová 2, 058 01, Poprad jbeniak@stonline.sk
Doc. MUDr. Vladimír Bella, CSc Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava
MUDr. Jozef Chovanec st. NsP SvJakuban.o., Bardejov ulSvJakuba 21
085 01 Bardejov
 jozefchovanec@nsp-bardejov.sk
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD, MHA Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice   dubinsky@vou.sk