Prezident
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Podpredseda
MUDr. Branislav Bystrický, PhD, MPH Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín branislav.bystricky@fntn.sk
Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra berzinec@snzobor.sk
Pokladník
MUDr. Mária Rečková, PhD POKO Poprad s.r.o. a Národný Onkologický Inštitút, BA Klenova 1, 833 10 Bratislava maria.reckova@noisk.sk
Dozorná rada
MUDr. Milada Mikulová
predseda DR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava milada.mikulova@ousa.sk
MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota richard.hruby@svetzdravia.com
MUDr. Vanda Ušáková, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava vusakova@ousa.sk
Člen výboru
Prof. MUDr. Michal Mego, PhD., DrSc. Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava Michal.Mego@nou.sk
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava jozef.sufliarsky@nou.sk
MUDr. Tomáš Šálek Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava tomas.salek@nou.sk
MUDr. Radovan Barilla, PhD. NsP Š. Kukuru Špitálska 2, 071 01 Michalovce radovan.barilla@svetzdravia.com
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice  andrasin@central.medic.upjs.sk
MUDr. Juraj Beniak POKO Poprad s.r.o. Mnoheľová 2, 058 01, Poprad jurajbeniak1@gmail.com
Doc. MUDr. Vladimír Bella, CSc Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava
MUDr. Jozef Chovanec st. NsP SvJakuban.o., Bardejov ulSvJakuba 21
085 01 Bardejov
 jozefchovanec@nsp-bardejov.sk
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD, MHA Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice   dubinsky@vou.sk