Prezident
MUDr. Šálek Tomáš Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava tomas.salek@nou.sk
Podpredseda
Doc. MUDr. Andrašina Igor, CSc. Východoslovenskýonkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 040 11 Košice andrasin@central.medic.upjs.sk
Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. Onkologické odd. Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra berzinec@snzobor.sk
Pokladník
MUDr. Sorkovská Dagmar Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava dsorkov@ousa.sk
Dozorná rada
MUDr.Mikulová Milada
predseda DR
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava milada.mikulova@ousa.sk
MUDr. Chovanec Jozef NsP sv. Jakuba Sv. Jakuba 21, 085 01, Bardejov jozefchovanec@nsp-bardejov.sk
MUDr. Ušáková Vanda, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava vusakova@ousa.sk
Člen výboru
Doc. MUDr.Mardiak Jozef, CSc. Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava jozef.mardiak@nou.sk
Prof., MUDr. Špánik Stanislav, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava sspanik@ousa.sk
Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava vbella@ousa.sk
Prof. MUDr. Mego Michal, PhD. Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava Michal.Mego@nou.sk
MUDr. Bystrický Branislav, PhD Fakultná nemocnica Legionárska 28, 911 71 Trenčín branislav.bystricky@fntn.sk
MUDr. Barilla Radovan, PhD. NsP Š. Kukuru Špitálska 2, 071 01 Michalovce radovan.barilla@svetzdravia.com
MUDr. Beniak Juraj PK ADUS Mnoheľová 2, 058 01, Poprad jbeniak@stonline.sk
MUDr. Hrubý Richard, PhD. FNsP Rimavská Sobota
MUDr. Šufliarsky Jozef, PhD Národný onkologický ústav Klenova 1, 833 10 Bratislava jozef.sufliarsky@nou.sk