Sekcia experimentálnej onkológie

Sekcia pre karcinóm prsníka SEKCAMA
doc. MUDr. Vladimír Bella Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Sekcia geriatrickej onkológie je členom SIOG (International Society of Geriatric Oncology)

Členovia výboru sekcie pri SOS: doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., MUDr. Eva Konkoľovská, prim. MUDr. Valéria Tkáčová

Členovia dozornej rady: prim. MUDr. Michal Licko, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prim. MUDr. Eva Juskaničová

Spravy Sekcie geriatrickej onkológie 2016, 2017