Sekcia experimentálnej onkológie

Sekcia pre karcinóm prsníka SEKCAMA
MUDr. Vladimír Bella Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava