Účet SLS s variabilným symbolom pre SOS:

IBAN: SK36 0200 0000 000 0453 2012, VS: 20-9999/035

Darovacia zmluva – link na MS Word dokument

SLS je poberateľom 2% daní z príjmu, v prípade darovania pre SOS prosíme o poslanie kópie „Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane“ (bez identifikačných údajov) na našu adresu.

Presné inštrukcie tu.