Lieky:

  • ADC.SK – zoznam liekov vrátane príbalovej informácie
  • MZ SR – ministerstvo zdravotníctva SR, zoznam kategorizovaných liekov
  • ŠÚKL – Štátny ústav pre kontrolu liečiv, vyhľadávanie v databáze liekov
  • EMA – European Medical Agency (predtým EMEA)

Iné organizácie: