MASCC/ESMO, SK postupy

MASCC/ESMO usmernenie pre podávanie antiemetík (PDF) – 2016

 

ESMO usmernenie o manažmente onkologických pacientov s COVID-19: 2020-2021

ESMO usmernenie o očkovaní onkologických pacientov proti COVID-19: 2020-2021

Vademékum očkovania proti COVID-19 (cena €5, on-line zdarma po registrácii)