ESMO, SK postupy

2023 MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting (link) – 2024

MASCC/ESMO usmernenie pre podávanie antiemetík (PDF) – 2016


ESMO usmernenie o manažmente onkologických pacientov s COVID-19: 2020-2021

ESMO usmernenie o očkovaní onkologických pacientov proti COVID-19: 2020-2021

Vademékum očkovania proti COVID-19 (cena €5, on-line zdarma po registrácii)