XX. Košické chemoterapeutické dni – PROGRAM

XX. Košické chemoterapeutické dni

XII. Konferencia sestier pracujúcich v onkológii
XII. Pacientsky seminár

pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera
primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH
dekana LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.
Hotel YASMIN, Tyršovo nábr.1, Košice

1.-3. december 2016

Hotel Yasmin, Tyršovo nábr.1, Košice

PROGRAM (pdf)

1. informácia (pdf)