Slovenská Onkologická Spoločnosť
Národný onkologický ústav
Klenova 1
833 10 Bratislava

Prezident:

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav
Klenova 1, 833 10 Bratislava
tomas.salek@nou.sk