Slovenská onkologická spoločnosť

(organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti)
Onkologický ústav sv.Alžbety
Heydukova 2157/10
812 50 Bratislava

Prezident:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Onkologický ústav sv.Alžbety
Heydukova 2157/10
812 50 Bratislava
stanislav.špánik@ousa.sk