Časovač prednášok:

Výpočty BSA, klírens Kr, IPI skóre a i. on-line:

BSA (duBois)

Klírens Kreatinínu (Cockcroft-Gault)

R-IPI, FLIPI, ISS a iné

Kalkulačky na predpovedanie efektivity liečby a iné nomogramy pre onkológov – prístupné cez prehliadač

Zoznam cca 120 nomogramov na stranke Evidencio, taktiež Epocrates, MDCalc a QxMD.

Prsník

Predict Breast (podobne ako bol Adjuvant!Online)

CTS 5 Calculator (indikáca na predĺženú HT u Ca prsníka)

IBIS Breast Cancer Risk Evaluation Tool

DCIS – Van Nuys Prognostic Index

CNS mts

DS-GPA (prognóza pacientov s mozgovými mts)

Prostata

Predict Prostate

PSA Doubling time (MSKCC, iný)

Prostata – Partinove tabuľky, Roach formula (LN postih) + update Yale formula

Prostata – Nomogramy z FoxChase, MSKCC

kinetika PSA po oper

Pankreas

Proscap (OS druholíniovej liečby Ca pankreasu)

GIST

Risk groups

Karcinóm ovária

KELIM – kinetika Ca125