Časovač prednášok:

Výpočty BSA, klírens Kr, IPI skóre a i. on-line:

BSA (duBois)

Klírens Kreatinínu (Cockcroft-Gault)

R-IPI, FLIPI, ISS a iné

Kalkulačky na predpovedanie efektivity liečby a iné nomogramy pre onkológov

Prsník

Predict Breast (podobne ako bol Adjuvant!Online)

CTS 5 Calculator (indikáca na predĺženú HT u Ca prsníka)

IBIS Breast Cancer Risk Evaluation Tool

CNS mts

DS-GPA (prognóza pacientov s mozgovými mts)

Prostata

Predict Prostate

PSA Doubling time (MSKCC, iný)

Prostata – Partinove tabuľky

Prostata – Nomogramy z FoxChase, MSKCC

Pankreas

Proscap (OS druholíniovej liečby Ca pankreasu)