Lieky:

  • ADC.SK – zoznam liekov vrátane príbalovej informácie a SPC
  • LiekInfo – Interakcie liekov
  • MZ SR – ministerstvo zdravotníctva SR, zoznam kategorizovaných liekov
  • ŠÚKL – Štátny ústav pre kontrolu liečiv, vyhľadávanie v databáze liekov
  • EMA – European Medical Agency (predtým EMEA), registrované lieky v EÚ

Iné organizácie: