European Society of Medical Oncology
www.esmo.org

Národný zástupca:  MUDr. Tomáš Šálek