ESMO a S.O.S podpísali vzájomnú dohodu o členstve

ESMO a Slovenská onkologická spoločnosť podpísali v roku 2017 spoločnú dohodu o členstve. Cieľom dohody je podporiť vzdelávacie a vedecké iniciatívy pre slovenskú onkologickú komunitu.

Od 1. apríla 2017 budú mať členovia SOS možnosť využívať zjednodušený proces žiadosti o členstvo v ESMO, čím sa vyhne potrebe sponzora (tj detailné informácie o členovi ESMO, ktorý podporuje vašu žiadosť) alebo potrebe poskytnúť Aktuálny životopis v angličtine.

Okrem toho všetci členovia S.O.S, ktorí sú členmi ESMO,  budú mať prospech zo zníženia ročného členského príspevku ESMO na sumu 130 EUR – čím ušetria 45 EUR.

Ak už ste členom ESMO a členom skupiny S.O.S a máte nárok na túto zľavu, obráťte sa na členské služby ESMO, ktoré aktualizujú váš profil, aby ste mohli využiť zvýhodnenú sumu pri ďalšom obnovení.

(celá správa na esmo.org)