Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu

Fakultní nemocnice v Olomouci a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 21.-22. června 2018

pod záštitou:  České chirurgické společnosti, České onkologické společnosti,

Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu/ Czech National Congress on the Treatment of Peritoneal Surface Malignancies

21.-22.6.2018, Olomouc

Chair: Dušan Klos, Olomouc (Czech Republic)
Co-chair:  Beate Rau, Berlin (Germany)
Kurt van der Speeten, Genk (Belgium)
Čestmír Neoral, Olomouc (Czech Republic)

PROGRAM (PDF)

Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu