Výbor SOS 

Voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS

Milí členovia Slovenskej onkologickej spoločnosti, Výboru a dozornej rade po 4 rokoch vypršalo funkčné obdobie a v decembri 2022 sa uskutočnia nové voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS. Podľa volebného poriadku SLS, iba tí členovia, ktorí majú uhradené členské príspevky …

Voľby do výboru SOS

V decembri 2018 prebehli voľby do výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti na ďalšie 4-ročné obdobie (2019-2022) Zápisnica zo sčítania hlasov

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 26.11.2015

Prítomní: Andrašina Igor, Beniak Juraj, Beržinec Peter, Mardiak Jozef, Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef Členovia dozornej rady: Chovanec Jozef Pozvaná: Wagnerová Mária   Schôdzu otvorili prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) MUDr. T. Šálek a prezidentka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS) …