Správy zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti 

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Košice, Východoslovenský onkologický ústav, 20.06.2007

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Packaň Tibor, Sorkovská Dagmar, Neprítomní – ospravedlnení: Bella Vladimír, Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela Na pôde Východoslovenského onkologického ústavu …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Národný onkologický ústav, 16.2.2007

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Kaušitz Juraj, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, člen revíznej komisie: Hrubý Richard. Neprítomní – ospravedlnení: Koza Ivan, Šufliarsky Jozef Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 18.4.2006

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 18.4.2006

Prítomní: členovia výboru: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Wagnerová Mária, členka revíznej komisie: Sorkovská Dagmar Neprítomní – ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Šufliarsky Jozef Členov výboru Slovenskej …