Správy zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti 

Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 15. 6. 2009

Správa zo schôdze Výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 15. 6. 2009

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Malec Vladimír, Makaiová Izabela, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, clen revíznej komisie: Hrubý Richard. Ospravedlnení: Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Packán Tibor, Sorkovská Dagmar, Wagnerová Mária Na zaciatku prebehlo stretnutie so …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 23.04. 2008

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spolocnosti, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, 23.04. 2008

Prítomní: Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Mardiak Jozef, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar Ospravedlnení: Andrašina Igor, Koza Ivan, Makaiová Izabela, Malec Vladimír, Packáň Tibor, Šálek Tomáš Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …
Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Správa zo schôdze výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Národný onkologický ústav, 31. 1. 2008

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Packáň Tibor. Ospravedlnení: Makaiová Izabela, Sorkovská Dagmar Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda …