Správy zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti 

Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013

Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Packaň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária Člen revíznej komisie: Hrubý Richard Schôdza Výboru SOS (Slovenskej onkologickej spoločnosti) prebehla pred začiatkom tradičných Košických chemoterapeutických dní. V prvom bode programu sa Výbor zaoberal …
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25.04.2013

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25.04.2013

Prítomní: Beržinec Peter,  Kaušitz Juraj, Šálek Tomáš,  Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef,  Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Obertová Jana,  Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar Hlavnou témou stretnutia bola príprava Bratislavských onkologických dní (BAOD). Plánovaný termín bol určený na 10. a 11. októbra 2013, t.j. konferencia …
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14.04.2011

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14.04.2011

Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packáň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Sorkovská Dagmar Neprítomní: Koza Ivan, Obertová Jana Zasadnutie Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti …