Správy zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti 

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 21.11.2014

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 21.11.2014

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Mardiak Jozef, Mego Michal, Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef Členovia dozornej rady: Chovanec Jozef, Mikulová Milada, Ušáková Vanda Ospravedlnení členovia výboru: Barilla Radovan, Bella Vladimír, Beniak Juraj, Bystrický Branislav, Hrubý Richard Schôdzu otvoril prezident …
Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 8.10.2014, NOÚ Bratislava

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 8.10.2014, NOÚ Bratislava

Prítomní:  členovia výboru: Andrašina Igor, Barilla Radovan, Beniak Juraj, Beržinec Peter,  Bystrický Branislav, Hrubý Richard, Mardiak Jozef,  Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Šufliarsky Jozef,  Špánik Stanislav, členovia dozornej rady: Chovanec Jozef, Mikulová Milada, Ušáková Vanda Ospravedlnení: členovia výboru: Mego Michal,  Bella Vladimír Novozvolený …
Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava,  21.5.2014

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 21.5.2014

Prítomní: Andrašina Igor, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wágnerová Mária, členka revíznej komisie: Sorkovská Dagmar Schôdza sa uskutočnila v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Predseda Výboru SOS (Slovenskej onkologickej spoločnosti) doc. …
Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 28.3.2014

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 28.3.2014

Prítomní:  Andrašina Igor, Beržinec Peter,  Bolješiková Elena, Kaušitz Juraj, Mardiak Jozef, Packaň Tibor, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef,  Wagnerová Mária, členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Obertová Jana Schôdza sa uskutočnila v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.  Po otvorení predsedom Výboru SOS doc. Mardiakom, bola diskutovaná …