Odborné akcie 

Plán odborných akcií na r.2019

15.-16.3.2019 Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít (Lindner Hotel Gallery Central, BA) 6-7.6.2019 SEKCAMA, Holiday Inn, BA 14.6.2019 Novinky z ASCO 2019 (Austria Trend Hotel, BA) 21-22.6.2019 XIII. Banskobystrické onkologické dni ( Hotel Kaskády, Sielnica) 19.-20.9.2019 – Bratislavské onkologické dni, …