Odborné akcie 

Plán odborných akcií na r.2019

15.-16.3.2019 Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít (Lindner Hotel Gallery Central, BA) 21.-22.6 2019 Banskobystrické onkologické dni 6-7.6.2019 SEKCAMA 14.6.2019 Novinky z ASCO 2019 (NOÚ) 19.-20.9.2019 – Bratislavské onkologické dni  HolidayInn, BA 27.9.-1.10.2019 – ESMO Congress (Barcelona) 3.-5.10.2019 – DMO …