Bratislavské onkologické dni, LV. ročník

Termín konania:
27. – 28. 9. 2018

Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť,
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant:
MUDr. Tomáš Šálek

Registračný poplatok:
do 31. 8. 2018 – 20 €
od 1. 9. 2018 a na mieste – 30 €

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Informácie a prihlášky: solen.sk/kongresy

Bratislavské onkologické dni, LV. ročník