Bratislavské onkologické dni, LIX. ročník

Výbor Slovenskej onkologickej spoločnosti Vás pozýva na 59.ročník Bratislavských onkologických dní.

Termín: 12. – 14. október 2022 (streda poobede, štvrtok, piatok)

Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava a tiež online na: https://www.mudr.online/

Hlavná téma: Karcinóm prsníka a Nádory z neznámeho primárneho ložiska

Program: predbežne začiatok od 12.10.2022 poobede