Bratislavské onkologické dni, LIV. ročník

Termín konania:
28. – 29. 9. 2017

Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť,
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant:
MUDr. Tomáš Šálek

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Bratislavské onkologické dni, LIV. ročník