Bratislavské onkologické dni LIII. ročník

Podujatie BRATISLAVSKÉ ONKOLOGICKÉ DNI – LIII. ROČNÍK, sa uskutoční 29. – 30. septembra 2016, už tradične v Hoteli Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava.

Hlavnou témou Karcinóm pľúc.

 

Dovoľujem si Vás upozorniť, že do 31. 8. 2016 platí zvýhodnený registračný poplatok 20€. Po tomto termíne sa poplatok zvýši na 30€.

Ak ste sa ešte nestihli prihlásiť, môžete tak urobiť na internetovej stránke spoločnosti SOLEN v sekcii Kongresy a semináre: www.solen.sk/kongresy.

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi.