Bratislavské onkologické dni LII. ročník

Slovenská onkologická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť
spoločnosť SOLEN
časopis Onkológia Vás pozývajú na

 

Bratislavské onkologické dni LII. ročník

8. – 9. október 2015
Hotel Holiday Inn, Bratislava

 

Program + prihláška