ONadmin 

Onkologické semináre

Onkologické semináre FNTN

Mieste semináre v Onkológii, Organizátor: Onkologické oddelenie FNTN, Garant: primár MUDr. Branislav Bystrický, Týždenne, prvé 3 stredy každý mesiac