ONadmin 

Pripravované podujatia v SR a v zahraničí

  26-27.4.2018 SEKCAMA, BA 2-5.6.2018 ASCO 13-15.6.2018 Bardejovské Onkologické dni, Bardejov 22.6.2018 Best of ASCO Slovakia, BA 20.-22.9.2018 DMO – Dni mladých onkológov 12-13.10.2018 Novinky v genitourinárnych malignitách (Solen/Pfizer) 27.-28.9. 2018 BOD – Bratislavské Onkologické dni 19.-23.10.2018 ESMO Dec 2018 Košické CHT …
Svetový deň rakoviny

Svetový deň rakoviny

Svetový deň boja proti rakovine sa každý rok koná 4. februára, pričom ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej a sekundárenej prevencie a zdravého životného štýlu.