bystricky 

Novinky z ASCO 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na 14. ročník podujatia Novinky z ASCO, ktorý sa uskutoční v piatok 24. júna 2022 kombinovanou formou v Hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/. Odborný garant: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. Koordinátorka podujatia: MUDr. Mária Rečková, PhD. Program podujatia nájdete v tu.

4. február 2022– Svetový deň rakoviny

Podporte spolu s nami Svetový deň rakoviny – World Cancer Day. Heslo na r.2022 je „Close the gap“ – Zmenšiť rozdiely v incidencii, dostupnosti v diagnostike a liečbe onkologických pacientov, téma ktorá je veľmi aktuálna aj u nás. Na Onkoportáli NOI je …