9. pražské medziodborové onkologické kolokvium – program

Lekári a sestry spoločne proti zhubným nádorom
World Interdisciplinary Oncology Colloquium
24. – 26. 1. 2018
Clarion Congress Hotel Prague ****
Freyova 33, Praha 9, Česká republika

Záštitu nad kolokviom prevzali:

Univerzita Karlova | 1. lekárska fakulta UK | 2. lekárska fakulta UK | 3. lekárska fakulta UK
Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe | Česká gastroenterologická spoločnosť ČLS JEP
Spoločnosť radiačnej onkológie, biológie a fyziky ČLS JEP | Česká asociácia sestier

Predbežné témy pre deviaty ročník kolokvia:

Streda 24. 1. 2018 | úvodný blok, Post ASCO GI 2018
Štvrtok 25. 1. 2018 | onkogynekológia, karcinóm prsníka, nádory gastrointestinálneho traktu
Piatok 26. 1. 2018 | nádory genitourinárneho traktu, karcinóm pľúc, hematoonkológia,
možnosti primárnej a sekundárnej prevencie v onkológii

Paralelná sekcia: lekárska, sesterská, paliatívna, posterová, pacientska. Možnosť aktívnej účasti v rámci paralelnej lekárskej a posterovej sekcie je podmienená odoslaním abstraktu prednášky do 10. 12. 2017.

Abstrakty môžete vkladať v rámci registrácie na www.PragueONCO.cz.

Rokovacie jazyky: čeština, angličtina. Pre zahraničných účastníkov odbornej lekárskej sekcie bude zaistený simultánny preklad do angličtiny.
Vzdelávacia akcia bude zaradená do celoživotného vzdelávania lekárskych a nelekárskych pracovníkov a účasť na nej bude ohodnotená kreditmi.

 

Prague ONCO2017 – PROGRAM (PDF)