4. február 2022– Svetový deň rakoviny

Podporte spolu s nami Svetový deň rakoviny – World Cancer Day.

Heslo na r.2022 je „Close the gap“ – Zmenšiť rozdiely v incidencii, dostupnosti v diagnostike a liečbe onkologických pacientov, téma ktorá je veľmi aktuálna aj u nás.

Na Onkoportáli NOI je zrejmé, že na 70 indikácii máme kategorizované lieky a 201 nie. Z tých 201, u ktorých slovenskí pacienti de facto nemajú prístup k štandardnej liečbe, 78 má ESMO MCBS skóre 5,4, alebo A, t.j. najvyšší benefit pre pacienta, čo sa týka zlepšenia ochorenia, alebo predĺženia života. Výbor SOS opakovane upozorňuje MZSR a všetky ZP, ktoré sú zodpovedné za (ne-)kategorizáciu týchto liekov, že naši pacienti nie sú adekvátne liečení.