Daily Archive: štvrtok, 20 októbra, 2022

Voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS

Milí členovia Slovenskej onkologickej spoločnosti, Výboru a dozornej rade po 4 rokoch vypršalo funkčné obdobie a v decembri 2022 sa uskutočnia nové voľby do výboru SOS a dozornej rady SOS. Podľa volebného poriadku SLS, iba tí členovia, ktorí majú uhradené členské príspevky …