Monthly Archive:: december 2019

Plán odborných akcií na r. 2020

24-25.1.2020 2.Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš 27-28.3.2019 Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít (Lindner Hotel Gallery Central, BA) 14-15.5.2020 SEKCAMA, Holiday Inn, BA 12.6.2020 Novinky z ASCO 2020, hotel Carlton, BA 18.6-19.6.2020 XI. Bardejovské …