List MZSR ohladom podpory a dostupnosti efektívnej liečby

V januári 2020 výbor SOS odoslal list premiérovi Petrovi Pellegrínimu – (poverený riadením MZSR) ohľadom podpory liekov pre onkologických pacientov, ktoré spĺňajú najvyššie kritéria účinnosti podľa škály ESMO MCBS. Znenie listu a link na prílohu – tabuľka so skóre A, resp. skóre …

Novinky z ASCO 2020

SOS a NOI Vás pozýva na konferenciu „Novinky z ASCO“ r. 2020. Čas: Piatok, 12. jún 2020Miesto: Hotel Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

Plán odborných akcií na r. 2020

24-25.1.2020 2.Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš 27-28.3.2019 Aktuálny manažment karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít (Lindner Hotel Gallery Central, BA) 14-15.5.2020 SEKCAMA, Holiday Inn, BA 12.6.2020 Novinky z ASCO 2020, hotel Carlton, BA 18.6-19.6.2020 XI. Bardejovské …