asco2016

Best of ASCO® Conference 2016

Best of ASCO® Conference 2016 A program licensed by the American Society of Clinical Oncology, Inc. www.asco.org 1th July 2016 | Holiday Inn, Bratislava, Slovakia   Program (PDF)
zapisnice2

Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 26.11.2015

Prítomní: Andrašina Igor, Beniak Juraj, Beržinec Peter, Mardiak Jozef, Sorkovská Dagmar, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef Členovia dozornej rady: Chovanec Jozef Pozvaná: Wagnerová Mária   Schôdzu otvorili prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) MUDr. T. Šálek a prezidentka Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS) …