Best of ASCO Conference 2018

Účasť na ASCO 2018 pre 3 záujemcom

Výbor S.O.S. bude vyberať 3 záujemcom o účasť na ASCO 2018. Keďže sa jedná o edukačný grant držiteľa registrácie lieku, bude nutná úhrada nepeňažného plnenia za cestovné a ubytovanie